Dijital Medya Platformu
Banner Before Header

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KAPSAMINDA TIP FAKÜLTESİ KURULMASI TALEBİMİZ (2)

0 152

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KAPSAMINDA TIP FAKÜLTESİ KURULMASI TALEBİMİZ (2)

M.Beşir Ayanoğlu


Evet tıp fakültesi neden kurulmalı…?

-Mardin özelliği itibariyle tarihi ipek yolu ve transit geçiş yolları üzerinde bulunması, giderek artan ilgiye, gelişen turizm faaliyetleri; idari, mali ve diğer konularda ki gelişmeler şehrin potansiyelini artırmaktadır.

-Mardin’de sağlık sorunları önemini hissettirmektedir. Özellikle Covid 19 pandemisi ile sağlık alanındaki yatırımların büyük önem taşıdığı görülmektedir.

-Şu anki mevcut devlet hastanesi binasına ek 400 yataklı hastane binası yapılmaya başlanması, Sağlık Bakanlığının Mardin’e “Şehir Hastanesi” kurulacağına ilişkin çalışma başlatıldığı haberi; Mardin’in sağlık alanında hızla sektörel bazda bir gelişmeye doğru yol kat ettiği görülmektedir.

-Mardin’in, 2019 TUİK verilerine göre nüfusu 843.671 kişidir. Şırnak, Suriye ve K.Irak potansiyeli göz önüne alındığından bu rakam 3 Milyondur.

-Nüfus öne sürülerek yapılacak değerlendirme için dikkat çekmek istediğimiz bir başka husus; 580 bin nüfuslu Elazığ ilinde 1982 yılından beri -yani 33 yıldır- tıp Fakültesi bulunduğudur.

-Dikkat çekmek istediğimiz bir diğer özellik şudur: Türkiye’de bulunan 30 Büyükşehir içinde, Üniversitesinin bünyesinde tıp Fakültesi bulunmayan tek il Mardin’dir.

Tıp fakültesi olan devlet üniversiteleri ve şehirler;
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
Harran Üniversitesi (Ş.Urfa) Tıp Fakültesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce)
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

-Devlet üniversitesi olup da tıp fakültesine sahip olan 72 adet üniversite var.

-Bunlardan 11 tanesinde İngilizce eğitim veren tıp fakülteleridir. Tıp Fakültesi olan devlet üniversitelerinin toplam sayısı 83’tür.

-1990 yılında Türkiye’deki Tıp Fakültesi sayısı 25’ti. Ve maalesef bu listede Mardin yok.

-Mardin İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre son bir yıl içinde Mardin ve 10 ilçesinden acil hastalık nedeniyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi’ne 112 Acil servisle 2457 sefer yapılmış, 517.000 km yol kat edilmiştir.

#Mardin’e özgü sağlık veriler;
-Bebek Ölüm kriterinde Mardin ortalaması binde 13”tür. Türkiye’nin ortalamasının (binde 9,1) tür. Yani Mardin’de bu oran yüksek.

-Mardin’de ölüm nedenlerinin başında dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer almakta, ikinci sırada kanser ve benzeri hastalıklar gelmektedir. İlki Kardiyoloji Bilimi, ikincisi de Onkoloji Bilimi ile ilgili olup toplamda % 55’i bulmaktadır. Bir başka deyişle, 10 ölümden 6 tanesinde sebep ya kalp hastalığı ya da kanserdir. Her iki bilim dalı da 3. Basamak yani Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde en ileri hizmetin gerçekleşebildiği bilim dallarıdır.

-580 bin nüfuslu Elazığ’ın hastane yatak sayısı 2813, nüfusu 1 milyona yaklaşan Mardin’in ise 1446 hasta yatağı vardır.

-Nüfusu Mardin’in neredeyse yarısı olan Elazığ’da devlet ve ilçe hastanelerinin dışında 1 adet Tıp Fakültesi (3. Basamak), 1 adet Askeri Hastane, 1 adet Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunmaktadır. Elazığ’a komşu iki ilde, Diyarbakır ve Malatya’da da aynı hastaneler bulunmasına rağmen, Elazığ da bu olanaklara kavuşmuş ve aşağıda izlenebileceği üzere, bazı sağlık verileri Türkiye ortalamasından daha iyi duruma gelmiştir:

-Mardin’deki hekim, diğer sağlık personeli ve eczane sayısını Türkiye ortalaması ile karşılaştırılacak olursak; gerek hekim, gerek diş hekimi, gerek hemşire-ebe ve gerekse eczane sayısı açısından Türkiye ortalamasında arzulanan seviyede değildir.

-Mardin’de ağır ameliyatların çok az sayıda yapıldığı anlaşılmaktadır. Bunun nedeni, -üstün yetenekleri olan hekimler ilimize mecburi hizmetle gelse bile-, Kardiyoloji Merkezi, Kalp Cerrahisi ve büyük yatırımlar gerektiren hizmetler, hatta ultrasonla böbrek taşı kırma ünitesi (ESWL) gibi orta ölçekte hizmetlerin sürdürülebilmesi, yürütülmesi eğitiminin burada gerçekleşmesi ile mümkündür.

-Uzman personelin hizmeti biter bitmez ayrılacağını belirtmekte, diğer sosyo-ekonomik-kültürel nedenlerle kalıcılaşamayan hizmetlerin daha büyük organizasyonlara dönüşememektedir.

-Mardin sağlık tarihinden bir örnek yapı; Selçuklu Devletinin Artuklu Beyleri Eminüddin ve Necmeddin beyler tarafından Mardin’de 1098 yılında yapımına başlanıp 4 yılda tamamlanan Tıp Külliyesi “Eminüddin Maristanı”dır.
900 yıl önce, Mardin’de bir sağlık külliyesi bulunması, bizleri tekrar bu şehre bir tıp fakültesi kurulması gerekliliğini göstermektedir.

-Mardin Tıp Fakültesi’nin kurulması ve hayata geçirilmesi durumunda özellikle Irak ve Suriye’den ülkemize sağlık hizmetleri için gelecek insan sayısında ki artış sebebiyle “Sağlık Turizmi” sektöründe çok güçlü kalkınma sağlayacaktır.

-Tıp Fakültelerinin bağlı bulundukları üniversitelerine büyük bir ivme ve hız kazandırdığı bilinen bir gerçektir. Tıp fakültesi ile Artuklu üniversitesi şahlanacağı açıktır.

-Tıp fakültesi ile birlikte yapılacak teknolojik ve bilimsel yatırımlar/çalışmalar; şehre sürdürülebilir kalkınma anlamında pozitif yansımaları olacaktır.

-Tıp fakültesi bünyesinde; İnovasyon katma değeri yüksek yatırımlarla yaşam kalitesini ve yaşam süresini artıran, teşhis ve tedavi seçeneklerini çeşitlendiren ve sağlık sisteminin verimliliğini artıran birçok yenilik meydana getirecektir.

-Tıp fakültesi ile şehirde tıbbi anlamda bilgi üretmenin önü açılacaktır.
Hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde elde edilecek yeni bilgilerle klinik tıp araştırmaları için bir pencere açacaktır. üniversite hastaneleri ile birlikte eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastaneler de burada üretilecek bilgilerle hastalık ve tedavide önemli bir merhale kat edeceklerdir.

-Toplam sağlık harcamalarındaki hızlı artış beraberinde; hastane, yatak, pratisyen ve uzman hekim, destek sağlık personeli ve sağlık sektörü için yetiştirilen öğrenci sayılarında da artışı getirmektedir. Bu durum da her açıdan Mardin’i potansiyel bir şehre dönüştürecektir.

-Artuklu Üniversitesi kampüs alanında 200 dönümlük tıp fakültesi içinde ayrılan bir alan vardır. Ve belediye imar planlarına da bu husus işlenmiştir. Bunun da değerlendirilmesi gerekir.

Siirt’e Adıyaman’a varda Mardin’e neden olmasın. Kimse bize tıp fakültesinin kuruluşunun çok emek istediğini, kaynak sorunun olduğunu anlatmasın. YÖK’ün kontenjanından bahsetmesin. Siirt’e kuruluyorsa Mardin’e de kurulabilir.

Mardine şehir hastanesinin kurulmasına karar verildiği bu günlerde bu şehre tıp fakültesinin kurulması gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü 2003’te bu şehre Dicle üniversitesine bağlı fakülte hayali ile yola çıkılmışken daha sonra bu Artuklu üniversitesi gerçeğine dönüşmüştü.

Tıp fakültesi kurulması durumunda maddi ve manevi destek olacak hemşerilerimizin olduğunu buradan duyurmak istiyorum. Antalya da ikamet eden hemşerimiz sayın NEZİR SÜRÜCÜ Mardine tıp fakültesi kararı verilmesi durumunda bu fakültenin idari binasını yapma sözünü bizi arayarak vermiştir. Telefon İle yaptığımız görüşmede de bunu tekrar teyit etmiştir. Bu hususu Mardinli hemşerilerimize ve kamuoyuna duyurmamı ve paylaşmamı talep etmiştir.

Çaba göstereceğiz. Muvaffakiyet Allah’tandır.

Bu makalelerin hazırlanmasında bize teknik bilgi ve katkı sunan Mardinli hemşerimiz
Prof. Dr. Kadircan KESKİNBORA’ya teşekkür ederim.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku