Dijital Medya Platformu
Banner Before Header

MARDİN ARTUKLU MELİKLERİ TARİHİ YAZI DİZİSİ-1

0 1.353

Mardin'in köklü ve derin tarihi

KIR'ATIM Editör

SUNUŞ

Bu çalışma; 2002 yılında teorik olarak ortaya atıp, üç yıllık bir hazırlık döneminden sonra 2005 yılında hayata geçirebildiğimiz “Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi” adlı Mardin tarihiyle ilgili çok yönlü projenin bir parçasıdır. Proje, Mardin’in çok konuşulan ancak çok az araştırılan tarihi bir şehir olması gerçeğinden yola çıkılarak hazırlandı.

Her yönüyle tarihi özümsemiş Mardin, tarihi zenginlikleriyle uluslararası düzeyde ilgi çekmesine rağmen tarihine yönelik bilimsel araştırmaların az olduğu ender şehirlerden biridir. Mardin’in tarihi yönü denince akla gelen şehir dokusu, Mardin’in taş evleri ve tarihi kalıntılardır. Mardin’in bu yönü önemli olmakla birlikte, Mardin’in tarihi zenginliği sadece tarihi yapı ve kalıntılardan ibaret değildir.

Mardin yüzyıllarca değişik inançtan insanların uyumlu yaşadığı bir coğrafyadır. Ancak Mardin’in bu yönü yani yaşanmış tarihi (hikayesi) ihmal edilmektedir. Bu ihmali ortadan kaldırmak için yerli ve yabancı araştırmacılar ile üniversitelerin Mardin tarihine ilgilerini çekmek gerekmekteydi. Bu ilgi Mardin’i uluslararası düzeyde tanıtacak bilimsel çalışmaları da beraberinde getirecekti.
Ancak bu tür çalışmaların önünde iki önemli engel göze çarpmaktaydı. Bunlardan ilki; Mardin’in tarihi dokusunun çok konuşulmasına rağmen, araştırmacıların ve üniversitelerin çalışmalarına konu olmaması, ikincisi ise; tarihi zenginlikleriyle ilgi çeken tüm şehirlerin aksine, Mardin’de Mardin tarihiyle ilgili çalışma yapacak araştırmacılara kaynak bakımından gerekli imkânları sağlayacak bir alt yapının olmamasıydı. Bu sebeple hazırlanan Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi Projesi bir yandan Mardin tarihine ait temel kaynakları bir merkezde toplarken diğer yandan bu kaynakların en azından bir kısmını geniş kitleler için kullanılabilir hale getirmeyi amaçladı.
Bu amaca yönelik olarak Mardin tarihine ait bazı temel kaynakların Türkçeye kazandırılması çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalardan biri de “Mardin Artuklu Melikleri Tarihi” isimli çalışmadır. Mardin’in Mardin olmasında, Artuklu hâkimiyetinin etkisi inkâr edilemez bir gerçektir. Ancak Mardin Artuklularıyla ilgili, en azından Mardin tarihinin aydınlatılması açısından, geniş araştırmaların olmadığı da başka bir gerçektir.

Bu açıdan “Mardin Artuklu Melikleri Tarihi” adıyla günümüz Türkçesine çevirdiğimiz bu eserin, bu alanda çalışacaklar için önemli bir kaynak hüviyeti taşıyacağını düşünmekteyiz.
Proje kapsamında yapılacak çalışmaların Mardin tarihine yönelik
çalışmaları arttırması temennisiyle…

İbrahim ÖZCOŞAR
MAU Rektörü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku